Miten lainaan

TEOKSEN HANKINTA

Teoksen voi ostaa suoraan, lunastaa sitä itsellesi “lainaamalla” ja maksamalla kuukausittain korotonta osamaksua, tai lainata teoksen haluamakseen ajaksi. Laina-aika on kuukausi. Lainaaja voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhdistys. Lainaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Teoksen varaus

Lainatessasi teoksen pääset nauttimaan taiteesta ilman, että sinun tarvitsee sitoutua ostamaan teosta pysyvästi. Teoksen voi myös maksaa kokonaisuudessaan heti tai lunastaa teoksen itselleen “lainaamalla”.

Kuukausittainen lainamaksu on korotonta osamaksua. Lainatun teoksen voi palauttaa tai vaihtaa sen toiseen, jos et ole varma mikä sinulle parhaiten sopii.

Tutustu valikoimaamme. Rakastu taideteokseen. Valitse teos, jonka haluat vuokrata. Klikkaa "Katso lisätiedot ja varaa", jolloin pääset teoksen omalle sivulle. Klikkaa painiketta "Varaa teos". Täytä yhteystietosi ja lähetä lomake, niin taidelainaamon työntekijä ottaa sinuun yhteyttä pian. Huomioi taidelainaamon aukioloajat.

Taideteoksen varaaminen ei sido sinua mihinkään. Varaus on voimassa kaksi viikkoa.

Teoksen lainaus:

1. Peruslaina-aika on yksi kuukausi. Teoksen voi lainata haluamakseen ajaksi tai toistaiseksi. Teoksen voi lunastaa omaksi maksamalla kuukausittaista lainanmaksua, kunnes teoksen kokonaishinta on suoritettu. Teos on taiteilijan omaisuutta, kunnes teoksen hinta on kokonaisuudessaan maksettu.

2. Lainaaja maksaa teoksesta kuukausittaisen lainanmaksun, joka määräytyy teoksen kokonaishinnan mukaan. Lainausmaksu maksetaan kuukausittain etukäteen. Mikäli teoksen haluaa palauttaa se täytyy tapahtua ennen seuraavan lainakauden alkua.

3. Lainaajan on lainaussopimusta tehtäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla, kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Lainaajan on oltava täysi-ikäinen.

4. Jos lainamaksu viivästyy kuukaudella tai enemmän, on taidelainaamolla oikeus vaatia teos palautettavaksi välittömästi. Lainaajalla on velvollisuus maksaa rästissä olevat lainaerät. Laina-aika katsotaan päättyneeksi sen jälkeen, kun lainaamonhoitajan on todentanut teoksen kunnon ja kirjoittanut siitä palautustodistuksen.

5. Palautuksen yhteydessä taidelainaamon työntekijä tarkastaa teoksen ja hyväksyy palautuksen. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teoksella tai kehykselle mahdolliset aiheutuneet vahingot. Asiakas on vastuussa teoksen kunnosta, sopimuksen tekohetkestä aina siihen asti, kun teoksen kunto on todennettu ja asiakas on saanut palautustodistuksen.

Huom. Palautustodistuksen voi tehdä ainoastaan taidelainaamon henkilökunta. Kirjaston henkilökunnalla ei ole valtuuksia ottaa teoksia vastaan.

6. Allekirjoittamalla lainaus sopimuksen teoksen lainaaja sitoutuu noudattamaan lainausehtoja. Lainasopimusehdot saa luettavaksi kirjaston henkilökunnalta tai pyytämällä ne sähköpostilla osoitteesta taidelainaamo@sipoontaiteilijat.fi

ATT SKAFFA ETT KONSTVERK

Man kan köpa ett konstverk direkt, lösa ut det genom att betala en månatlig räntefri avgift eller låna verket för den tid man vill. Lånetiden är en månad. Låntagaren kan vara en privatperson, ett företag eller en förening. Låntagaren bör vara myndig.

Reservera ett konstverk

När du lånar ett konstverk kan du njuta av konst i ditt hem utan att du behöver förbinda dig till att köpa konstverket permanent. Du kan betala konstverket i sin helhet direkt eller lösa ut det genom att ”låna” det.

Den månatliga låneavgiften är en räntefri delbetalning. Du kan returnera det lånade konstverket eller byta ut det till ett annat om du inte är säker på vilket som passar dig bäst.

Bekanta dig med utbudet. Förälska dig i ett konstverk. Välj ett konstverk du vill låna. Klicka på ”Katso lisätiedot ja varaa” så kommer du till konstverkets egen sida. Klicka på ”Varaa teos”. Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka in blanketten så tar artotekets personal kontakt med dig snart. Ta artotekets öppethållningstider i beaktande.

Du förbinder dig inte till någonting då du reserverar ett konstverk. Reservationen är i kraft i två veckor.

Att låna ett konstverk

1. En låneperiod är en månad. Du kan låna ett konstverk för den tid du önskar eller tills vidare. Verket övergår i lånarens ägo då hen betalat den månatliga låneavgiften tills verkets hela pris är betalt. Konstverket är konstnärens egendom tills verket är betalt i sin helhet.

2. Låntagaren betalar en månatlig låneavgift som bestäms utgående från verkets helhetspris. Låneavgiften betalas månatligen i förskott. Om du vill returnera verket görs det innan följande låneperiod börjar.

3. Lånaren ska bestyrka sin identitet med ett bildförsett ikraftvarande ID-bevis då låneavtalet görs upp. Låntagaren bör vara myndig.

4. Om låneavgiften är försenad med en månad eller mer har artoteket rätt att begära tillbaks konstverket omedelbart. Låntagaren är skyldig att betala de återstående låneavgifterna. Lånetiden är avslutad då artotekets personal har kontrollerat verkets skick och skrivit ett returneringsintyg.

5. I samband med returneringen kontrollerar artotekets personal konstverket och godkänner returen. Låntagaren är skyldig att ersätta eventuella skador som uppkommit på verket eller dess ram under lånetiden. Kunden är ansvarig för konstverkets skick från och med att låneavtalet skrivits under tills dess att verkets skick är kontrollerat och att hen fått returneringsintyget.

OBS. Endast artotekets personal kan göra returneringsintyget. Bibliotekspersonalen har inte fullmakt att ta emot konstverk.

6. Låntagaren förbinder sig att följa lånevillkoren då hen skriver under låneavtalet. Låneavtalets villkor fås av bibliotekets personal eller per e-post från taidelainaamo@sipoontaiteilijat.fi.